Aktuellt i Krångfors-Forsbacka-Slut 2011

Vi har en epostlista för att sprida aktuella händelser i byarna. Om du vill vara med så skicka ett mail till ulfmedimus.ac.se (du får skriva av adressen, den går inte att klicka på). Samma adress används om du vill få ut något på listan, jag vidarebefordrar i regel inom ett dygn. Min tanke är att lägga ut den information som går ut på listan även här nedanför och fylla på efterhand, det senaste hamnar högst upp.

Aktuellt för 2010 finns arkiverat här.

Så var det dags igen!

Julgröt och i byahuset fredag den 9 december kl. 18.00.

Medtag inslaget paket till lotteriet

Alla hjärtligt välkomna!

Anmälan görs till Gunilla tel 58 33 11 senast tisdag 6 dec.

VÄLKOMNA!

Högmässa i byahuset söndag den 23 okt kl. 11.00.

Församlingskåren kommer

Surströmmingsdax

Fredag den 30 sept. kl.18.00 äter vi surströmming tillsammans i byahuset.

 Medtag egen dricka.

 Anmälan senast den 27 sept. till Gunilla tel 58 33 11 eller Eva tel 58 33 65

Välkommen!

KRÅNGFORS FVO ANORDNAR:

FISKEKVÄLL

MED TJEJMETE / BARNMETE

PLATS: Bomupplaget

TID: Fredag 26/7 kl. 18.30

MEDTAG: Metspö, (ej kastspö) mask, något att
dricka samt ett glatt humör!

Vi bjuder på enklare mat till deltagare och partners

Vid regn medtag regnkläder och sydväst!

• Priser               • Ingen avgift

PS. medtag maskpåsättare och eldvakt...

VÄLKOMMEN

Styrelsen

 

VÄLKOMMEN!

MIDSOMMARFIRANDE
i
Krångfors Byahus

Fredag den 24/6 2011 kl 14,00
Anita medverkar
Servering
Lotterier
PS! Medtag lotterivinster!

Midsommarstången kläs torsdag den 23/6 kl 18,00

Krångfors FVO håller årsstämma i byastugan/skolan i Krångfors
onsdag den 27 april kl 18.30.

Vi bjuder på kaffe och kaka,  välkommen!

Styrelsen

Medlemmar, intresserade bybor som är intresserade av byarnas fortlevnad, sommargäster samt alla övriga: Alla mycket välkomna till
Byaföreningens årsmöte 2011. (protokoll från mötet finns här)

Tid: Onsdag den 6 april kl 18.30

Lokal: Byahuset.   Kaffe serveras

Föredragningslista:

1.  Årsmötets öppnande

2.  Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän.

3.  Godkännande av dagordningen

4.  Verksamhetsberättelse

5.  Ekonomisk berättelse

6.  Revisorernas berättelse

7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.  Val av

·      ordförande

·      styrelseledamöter

·      styrelsesuppleanter

·      två revisorer och en revisorssuppleant

9.  Val av valberedning och dess sammankallande

10. Verksamhetsplan för kommande år, samt festkommitté och vaktmästare

11. Beslut om medlemsavgift

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

 

Johnny Stenlund (sekr)

Forsbacka 9

931 97 SKELLEFTEÅ

0910-583388, 070-8800386

johnny.stenlund@spray.se

Ovanligt låg medelålder denna gång!

Lunch i Byahuset onsdag den 2/3 kl.12.00.
Bjud gärna in någon.

Meddela senast söndag 27/2 om ni kommer.

Gunilla tel. 58 33 11, Eva tel. 58 33 65

Välkommen.

Plogat in till gungorna vid Byahuset.

God fortsättning på det nya året       

 

Församlingskåren håller högmässa i Krångfors bönhus söndag 16 januari kl.11, 
se predikoturer.     

 

Välkommen.

Gunilla

 

Aktuellt för 2008 finns arkiverat här, 2009 här och 2010 här.

 

Till startsidan Krångfors-Forsbacka-Slut