Aktuellt i Krångfors-Forsbacka-Slut 2012

Vi har en epostlista för att sprida aktuella händelser i byarna. Om du vill vara med så skicka ett mail till ulfmedimus.ac.se (du får skriva av adressen, den går inte att klicka på). Samma adress används om du vill få ut något på listan, jag vidarebefordrar i regel inom ett dygn. Min tanke är att lägga ut den information som går ut på listan även här nedanför och fylla på efterhand, det senaste hamnar högst upp.

Aktuellt för 2011 finns arkiverat här.

Nu är det dags igen!

Julgröt och skinka serverade till självkostnadspris
i byahuset fredag den 7 december kl.18.00

Medtag inslaget paket till lotteriet.

 

Alla hjärtligt välkomna!

Anmälan görs till Gunilla tel 58 33 11 senast 2 december.

Höstsoppa, kaffe o kaka serveras i Byahuset tisdag 6/11 kl. 12.00

foto: Carin Forssell

Surströmming i Byahuset

Fredag 5 oktober kl 18.30

Klart till drabbning

Har ni lagt märke till förändringen vid järnvägskorsningen mot Slut? Nu är bommarna på plats, nya varningsskyltar och förhoppningsvis risken för olyckor mindre. Eftersom det med bommar måste börja blinka och pingla tidigare när tågen kommer, har de jobbat i sommar med att förlänga avståndet till där signalerna går igång – först pling, sedan ska bommarna ner.

Järnvägsjubileum

Fredagen 10/8 kl 15.00 samlades vi på Krångfors station
för att uppleva gamla minnen då tåget stannade här, och vinka av resande med jubileumståget till Skellefteå.

Först var uppslutningen lite tveksam. Den gamla stoppskylten uppsatt dagen till ära.

Vi tittade på gamla kort och kartor, och järnvägspolisens uniform ...

... och när tåget kom var det en ansenlig andel av byn som samlats.

Ur tåget strömmade det folk, och det blev många kära återseenden. Rolf Granstrand och Carin Forssell berättade om Krångfors ur ett järnvägsperspektiv.

Lördagen 11/8 kl 17.00 vidtog en Röj- och Rallar-fest i byahuset

med fantastiska 58 deltagande! Vi började med att röja på vinden och sålde ut bänkar mm.

Sedan serverades taco- och laxpaj (recept finns om ni klickar på länkarna), sallad, kaffe och kaka. Lissan, Martin och Eva N hade gjort en stor insats och alla blev mer än mätta.

Vi umgicks, berättade minnen och tittade på fler gamla bilder från byn.

FISKEKVÄLL 27 juli

MED TJEJMETE / BARNMETE ordnat av Krångfors FVO på Bomupplaget.

Full fart på barn i alla åldrar, och allmänt stor uppslutning en av sommarens få fina kvällar.

Loke redovisar sin fångst för sekreteraren.

Prisutdelning, Ludde och Ronja vann delat förstapris med 4 fiskar (totalt var det 11 som hade fått fisk alls). Efter metet såldes också föreningens två båtar på auktion.

Souvenir från Krångfors

Dagens Nyheter har en tävling om märkliga souvenirer. Denna var med 25/7. Om någon vet något mer om den så vill jag gärna veta. Den är hittad på Tradera nyligen / Ulf Torstensson.

Dammarbete

Krångforsdammen lär vara en av de svagare i Skellefteälven, men nu görs en rejäl förstärkning av kanterna med grov sten. Rampen för båtar kommer att bli kvar, också den förbättrad.

MIDSOMMARFIRANDE

i

Krångfors Byahus

Vackert väder blev det och ganska många kom, här fikas det mellan andakt och lekar.

Fredag den 22/6 2012 kl. 14.00

Anita medverkade

Midsommarstången kläddes torsdag den 21/6 kl 18.00

Information från Tekniska kontoret, Skellefteå kommun

Vägbelysningen i Krångfors

·   På grund av stigande energikostnader och besparingskrav, så har Tekniska kontoret blivit tvungna att se över antalet ljuspunkter i samtliga belysningsanläggningar i kommunen. Första steget i Tekniska nämndens handlingsplan innefattar nedsläckning av ljuspunkter i anläggningsändar som ej är bebodda.

·    Nu är det gjort en översyn av belysningen i Krångfors och där har vi konstaterat att det finns ett antal ljuspunkter som inte uppfyller belysningsreglerna beslutade i KF, 2007-02-27 §47 och 2008-11-25 §265.

·    Enligt Tekniska nämndens handlingsplan för 2011, kommer vi som första åtgärd att släcka ner 14 ljuspunkter, enligt kartan.

·    Trafikverket som är väghållare för väg 791 tillåter privata anläggningar efter sina vägar, förutsatt att deras säkerhetskrav på underhållsarbete och material uppfylls. För mer info, kontakta Trafikverket.

Dessa ljuspunkter kommer i första hand att kopplas ur, och i ett senare skede raseras om intresse för övertagande inte finns.

18/6 hade byaföreningen kallat till möte om ovanstående förslag, som väckt invändningar. Vi kommer att protestera till kommunen. Du som har idéer och argument, ring Carin eller Ulf på 0910-583333.

Torsdag den 24/5 kl.12.00 är det sopplunch samt kaffe och kaka.

Anmälan till Gunilla senast 20/5 tel. 583311.

Välkommen!

Välkommen på inspirationskväll
för inredning och vårglädje i hemmet.

Byahuset, Krångfors
Tisdag den 8 maj kl 19.00 - ca 21.00

Ni är alla välkomna till en inspirationskväll i byahuset. Efter en lång och trist vinter behöver vi lite inspiration till att piffa upp hemmet, både ifråga om idéer och fina saker.

Vi har besök av en konsulent från Perfect Home som visar deras inredningskollektion för våren. Följ med på en trivsam kväll tillsammans med goda vänner och bekanta. Träffarna är roliga, sociala och inspirerande och ger dig möjlighet att se och ta på deras vackra och dekorativa produkter utan köptvång. Du får dessutom bra inrednings- och presenttips från deras representant Mirjam Abrahamsson.

Vi bjuder på fika. Ta gärna med några vänner och bekanta.

Om du har några frågor är du välkommen att ringa
Ann-Katrine Stenlund Tel 583388

Gurli Rhodin 1915-2012

En Krångforsprofil har lämnat oss. Gurli drev med maken Arne Krångfors kontantaffär fram till 1965 då huset brann ner, men hon lämnade aldrig byn i sina tankar. Ovanstående bild är från Trästocksfestivalen 2009.

Krångfors FVO har årsmöte i byahuset tisdag den 27 mars kl 18.00

 

Årsmöte Bönhus- och byaföreningen onsdag 21 mars

Ur protokollet: Per Forssell och Andreas Johansson presenterade den nya AV-utrustning som Per anskaffat via SEU. Den består av OH-kanon, Mixer, högtalare, skärmar, och därtill hörande utrustning. Dessutom en whiteboardtavla med blädderblock. Utrustningen ger möjlighet att visa film, ta hem hockeymatcher och ger betydligt större möjligheter att anordna möten internt men även att externt sälja konferenser.

Fullständigt protokoll finns som pdf här.

Årets första lunch onsdag 22/2 kl.12.00 i Byahuset

Det serverades medelhavslasagne, kaffe och kaka

Gott om bilar, närmare 30 deltagande ...

... och även sparkar på parkeringen

 

Meddela senast söndag 19/2 om ni kommer till Gunilla tel. 58 33 11

Välkommen

 

Söndag 22/1 kl.11.00 kommer Församlingskåren till Byahuset och har högmässa.

Välkomna!

Frågan om en passage över älven ovanför kraftverksdammen har gått ut till alla på Krångforslistan, och reaktionen är övervägande positiv.

Ulf Torstensson

Fundering i brofrågan från Bo-Göran Persson:
I samband med byte av damlucka kommer man att ersätta den gamla gångvägen över älven med en ny. Jag har ställt frågan om Skellefteå Kraft kan tänka sig öppna den nya gångbron för allmänheten. På vissa kraftverkdammar finns ju denna möjlighet. I fall byaföreningen tyckte att det skulle vara bra att få en ny gång- cykel?- passage över älven skulle man driva frågan gentemot Skellefteå Kraft. Det skulle ju bli mycket enklare att ta sig över till maskinistbacken och vice versa.

Planer finns att byta en lucka och anlägga en ny bro i dammens överkant. Denna info har kommit till Byaföreningen i januari 2012 för kännedom:

Tidigare brobygge i samband med anläggningen av den första dammen i Krångfors

Bakgrund.

Krångfors kraftverk ligger ca 25 km väster om Skellefteå vid Skellefteälven. Kraftverket byggdes med ett första aggregat år 1928. År 1948 höjdes dammen ca 6 meter då aggregat 2 installerades. Det tredje aggregatet installerades år 1973. Fallhöjden är 29,2 meter. Regleringsdammen består av tre utskov. Utskov 1 med en nedåtgående sektorlucka , utskov 2 och 3 med uppåtgående segmentluckor. Sektorluckan är 83 år gammal och visar tydliga tecken på utmattningsskador . Luckan har för länge sedan nått sin tekniska livslängd och reparationer har skett vid flera tillfällen. Luckan behöver bytas.

Byte av lucka..

I samband med byte av luckan har en utredning genomförts för att studera driften vid höga flöden förbi anläggningen. Vid denna utredning har olika alternativ till tröskelsänkning i utskov 1 studerats. Man har då kommit fram till att det finns stora vinster med att sänka tröskeln där den nya luckan ska installeras. Sänkningen medför gynnsammare vattennivåer vid högsta flöden förbi dammen. För att skapa goda förutsättningar för arbetet med luckan och för framtida tillgänglighet behöver dammen en ny körbar bro. Med en ny bro kan driften av anläggningen och hantering av drivgods vid högflöden underlättas.

Tidplan

Åtgärden kräver Miljödom. Ansökan till Miljödomstolen med MKB kommer att inlämnas i januari 2012. Behandlingstiden i domstolen är ca ett år. Under 2012 upphandlas detaljprojektering och projektering sker andra halvåret 2012. Upphandling av Byggnadsarbeten och Luckleverans sker under hösten/vintern 2012-2013. Arbetet som tar ca 11 månader i anspråk påbörjas i juni 2013 och det nya utskovet beräknas kunna tas i drift innan vårflödet 2014.

Arbetsgång.

Arbetet påbörjas på anläggningen i juni 2013 då en ny bro ska byggas. Den gamla gångbron i stål rivs först bort. Vissa dammpelare behöver gjutas på/höjas i/under vatten för att bära den nya 4,5 m breda betongbron. När bron färdigställts planeras att stänga vattenvägen framför nuvarande lucka med en avstängningsanordning bestående av stålbalkar och träluckor. Gamla luckan rivs därefter bort och betongrivning påbörjas för tröskel-sänkningen. Efter rivning sätts form och betonggjutningar utförs för den nya luckan och dess nedströmsdelar. Luckans falsar och själva luckan tillverkas under vintern och monteras i torrhet i mars-april 2014. Luckan tas i drift i maj 2014 innan vårfloden.

I samband med arbetet kommer lastbilstransporterna i området att öka. Under vissa perioder kommer trafik med betongbilar och lastfordon för borttransport av rivningsmassor att märkas.

Martin Johansson
Skellefteå Kraft AB

 

Aktuellt för 2008 finns arkiverat här, 2009 här och 2010 här och 2011 här.

 

Till startsidan Krångfors-Forsbacka-Slut