Aktuellt i Krångfors-Forsbacka-Slut 2013

Vi har en epostlista för att sprida aktuella händelser i byarna. Om du vill vara med så skicka ett mail till ulfmedimus.ac.se (du får skriva av adressen, den går inte att klicka på). Samma adress används om du vill få ut något på listan, jag vidarebefordrar i regel inom ett dygn. Min tanke är att lägga ut den information som går ut på listan även här nedanför och fylla på efterhand, det senaste hamnar högst upp.

Aktuellt för 2012 finns arkiverat här.

Snart är det jul igen

 

Julgröt och skinka serveras i byahuset

den 6/12 kl 18.00.
 
Gästerna tar med sig ett inslaget paket till lotteriet.
 
Meddela till Gunilla tel. 58 33 11 senast den 2/12 om du kommer.
 
Välkommen!

 

Surströmming i byahuset

fredag 4 oktober kl 18.30

egen dryck medtages

anmälan senast 1 oktober till

Ann-Katrine 58 33 88 eller Eva L 58 33 65 070-376 18 84

KRÅNGFORS FVO ANORDNAR SIN TRADITIONELLA
FISKEKVÄLL
MED TJEJMETE / BARNMETE

PLATS: Bomupplaget
TID: Fredag 26/7 kl. 18.00

Trångt efter stranden med barn i alla åldrar, medtagande ett glatt humör.

Ett sjuttiotal kom till mötet i det nästan alltför vackra vädret (för fisket).

 

MEDTAG: Metspö, (ej kastspö) mask, något att
dricka samt ett glatt humör!

Vi bjuder på enklare mat till deltagare med partners

Vid regn medtag regnkläder och sydväst!

• Priser               • Ingen avgift

 

PS. medtag maskpåsättare och eldvakt...

 

VÄLKOMMEN
Styrelsen

Informationsmöte med Skellefteå kraft 25/6

En stor skara Forsbacka- och Krångforsbor samlades i Byahuset för information från Skellefteå kraft om renoveringen av dammen och bygget av en transformatorstation.

Martin Johansson informerade om arbetet med den norra sektorluckan i dammen, som kort sagt ska bytas ut helt samtidigt som man sänker dammens lägsta utlopp 3 m för att kunna släppa iväg stora mängder vatten "rätt väg" om ett framtida flöde blir så stort att dammen riskerar att svämma över. Man bygger också en servicebro framför dammen för att underlätta underhåll av luckorna, men den kommer bara att gå fram till intagen till turbinerna, och kan alltså inte användas som genväg över dammen (se även tidigare Aktuellt). Arbetet har påbörjats nu och beräknas vara klart i april 2014, innan vårfloden.

Torbjörn Strandberg är projektledare för en transformatorstation enligt ritningen ovan, dvs. nära den stora kraftledningen en bit in efter skogsbilvägen mot Näverberget. Jim Markstedt informerade om denna, som går under namnet Högnäs, och som ska knyta samman 400 kV-ledningen med den mindre 130 kV (röd) som korsar ca 1 km längre norrut. Även Svenska kraftnät kommer att bygga en anläggning på samma ställe, och det planeras för flera 130 kV ledningar parallellt med den stora. För att bygge och framtida kontrollfunktioner ska fungera behöver man dra fram el (10 kV) till platsen, och det innebär troligen att byns nuvarande luftledningar kommer att bytas ut mot mer driftssäkra jordkablar (vilket utlovats tidigare men nu kanske blir av då det gagnar kraftverket). Man planerar också att dra optofiber från kraftverket till transformatorstationen. Slutligen kommer några månader in på 2015 två transformatorer om vardera 330 ton att transporteras dit, oklart hur detta ska ske.

Byborna förde fram en hel del kritiska synpunkter på hur Skellefteå kraft och dess ägare kommunen hanterat byarna genom åren, med många svikna löften, från fallrättigheter till laxutplantering, fimpad vägbelysning mm. Förtroendet är därför lågt men vi enades om några problem som vi vill ha hjälp att lösa från Skellefteå kraft:

1. Vattensågen, som skänkts till Skekraft (som skickat vidare till Skellefteå museum) har renoverats för stora belopp, men den nytimrade dammen (800 löpmeter handbilat timmer) har inte fyllts med adekvat material, utan läcker och ruttnar. Skellefteå kraft har kompetens inom dammbygge och skulle kunna hjälpa till och åtgärda detta, inte minst som man genom åren hämtat stora mängder av en ovanlig jordart, lämplig just att täta dammar, i en täkt i Forsbacka.
2. Vägbelysningen, som kommunen släckte i Krångbacken i fjol, skulle kunna kopplas på igen nerifrån kraftverkssidan och bekostas av kraftverket. Den mörka backen utgör en olycksrisk vintertid, som blir värre med den ökade trafiken på grund av alla byggnationer.
3. Byarna har tidigare försökt få fiberburet bredband via Skellefteå kraft, men nonchalerats. Vi tycker att det nu är dags att, när man ändå ska dra fiber genom Krångfors, ge byborna en kommunikation värd namnet. Detta gäller även Forsbacka, där bredbandet dragits genom byn utan att någon har fått koppla på. Vi tycker det är dags att Skellefteå kraft visar på god vilja att ge något tillbaka och inte bara ta det de vill ha från byarna! Våldtäkt kallade någon det.

För att utreda dessa frågor vidare bildades en "underprojektgrupp" med tre representanter från byarna och några från Skellefteå kraft, som räknar med att träffas snart.

Midsommar

Gudstjänst med Anita hör till traditionen

"Blunda nu och gissa färg på godiset"- barnen är alltid inkluderade,

VÄLKOMMEN!

MIDSOMMARFIRANDE

i Krångfors Bönhus

Fredag den 21/6 2013 kl. 12.00

Anita medverkar

Servering - Lotterier

PS! Medtag lotterivinster!

Midsommarstången kläs torsdag den 20/6 kl 18.00

Tisdag 21 maj är det dags för den årliga städningen av skolgården

Våren är äntligen här, det ska vi fira med lunch den 15/5 kl.12.00 i Byahuset

Det blir Grekisk Pyttipanna, sallad, kaffe och kaka.

Bjud gärna in någon.

Mycket uppskattad grekisk pytt i byahuset

Byaföreningens årsmöte.

Måndag den 6 maj kl 18.30 i Byahuset

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, information och fika

Fullständigt protokoll kan läsas här

Hockeykväll 2013-04-16

Det sägs att byagemenskapen försvann när TV:n kom och alla började sitta i sin egen kammare istället för att umgås. Men den trenden kanske är på väg att vända...

Fiskestämma för Krångfors FVO.

 Måndag 25 mars kl 18:30 i byahuset i Krångfors

Vi bjuder på fika.

Styrelsen genom Peter Lundström

Välkommen till middag den 13 mars kl.18.00 i Byahuset

Det serveras palt med tillbehör, kaffe och kaka till självkostnadspris

Filmvisning: "från gamla tider"

 

Meddela om ni kommer till Gunilla tel. 583311 senast 10 mars

Välkommen

 

Aktuellt för 2008 finns arkiverat här, 2009 här, 2010 här, 2011 här och 2012 här.

 

Till startsidan Krångfors-Forsbacka-Slut