Aktuellt i Krångfors-Forsbacka-Slut 2014 (senaste nyhet ligger överst)

Vi har en epostlista för att sprida aktuella händelser i byarna. Om du vill vara med så skicka ett mail till ulfmedimus.ac.se (du får skriva av adressen, den går inte att klicka på). Samma adress används om du vill få ut något på listan, jag vidarebefordrar i regel inom ett dygn. Min tanke är att lägga ut den information som går ut på listan även här nedanför och fylla på efterhand, det senaste hamnar högst upp.

Aktuellt för 2013 finns arkiverat här.

 

Inbjudan till byahuset fred. 21/11 kl.18.00.

I år äter vi en jultallrik, pepparkaka till kaffet.

Ta med egen dricka och en inslagen julklapp till lotteriet.

 

Meddela om du kommer senast tisdag 18/11

till Gunilla tel. 0910-58 33 11 el. 070-284 81 61

 

Välkommen!

 

2014-11-07 såg vi på mobilerna att det fanns täckning för 3G och 4G i stort sett överallt i byarna, vilket beror på att Telia uppgraderat sina sändare i masten vid kraftverket. Projektet att få fiberburet bredband fortsätter dock, bland annat är rör för fiber nedlagt i vägbanan vid nedanstående kulvert för Krångbäcken.

2014-10-25

Kulverten för Krångbäcken under vägen mellan Krångfors och Slut skulle ha varit färdig 25/10 men det har tagit längre tid än beräknat, så vägen öppnades inte förrän 7/11, då fortfarande utan räcken på sidorna.

Surströmming i byahuset lördag kväll 27/9 kl. 19.00

 

Medtag egen dricka.

Meddela Gunilla senast torsdag 25/9 om du kommer

tel. 0910-58 33 11 el. 070-284 81 61

Välkommen!

Skogskurs

Lördag-söndag 16-17 augusti kommer Naturskyddsföreningen i Skellefteå att ha en skogskurs på temat Signalarter i gammelskogen. Den kommer att hållas i skogarna runt Krångfors, och föreningen har hyrt byastugan som utgångspunkt. Syftet med kursen är att öka intresset och kunskapen bland skogsintresserade personer som i fält ska få lära sig att känna igen en gammelskog, vilka arter man kan förväntas hitta och var det är värt att leta för att hitta dem. Mer information direkt från Naturskyddsföreningen finns att läsa här.

En bild från årets fiskekväll, som vanligt mycket uppskattad.

KRÅNGFORS FISKEVÅRDSOMRÅDE ANORDNADE:

med tjejmete/barnmete

Plats: Bomupplaget

Tid: Fredag 25/7 kl 18.00

Medtag: Metspö (ej kastspö), mask, något att dricka samt ett glatt humör!

Vi bjuder på enklare mat till deltagare med partners.

Vid regn medtag regnkläder och sydväst!

¤ Priser                                ¤ Ingen avgift

PS Medtag maskpåsättare och eldvakt ...

VÄLKOMMEN

Styrelsen

2014-06-24 flyttades hemsidan för Krångfors-Forsbacka-Slut till www.krangfors.se
Kom ihåg att göra ett nytt bokmärke/favorit, den gamla sidan kommer att försvinna 1 oktober då kommunens server skelleftea.org stängs ned.

Midsommarfirandet 2014

Årets midsommarfirande går av stapeln kl 12.00 på midsommarafton i Byahuset.

Ta gärna med något till det traditionella lotteriet.

 Midsommarstången kläs kvällen innan kl 18.00. Ta med blommor, blader,

sekatörer, snören och annat som kan behövas.

 

Det blev en varierad dag med både sol, regn och – som på bilden – hagel.

Vid styrelsemöte i Bya- och bönhusföreningen på Nationaldagen 2014-06-06 diskuterades hur vi ska söka finansiering för bredbandet och för ommålning av skolan. Två kostnadsförslag för skolan har inkommit, men vi beslöt att prioritera ansökan om pengar till bredbandet detta år, då chansen att få bygdemedel minskar om vi söker för flera saker. Protokoll kan läsas här.

Byaföreningens årsmöte söndag den 13 april kl 13.00

Plats: Byahuset

Ca 15 personer kom till mötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013. Gunilla Forssell avgår efter hela 20 år som ordförande. Ny styrelse 2014:

Ulf Torstensson ordförande
Johnny Stenlund sekreterare
Eva Nordahl kassör
Sigvard Lundgren övrig ledamot

Styrelsens uppdrag är att hålla byarna vid liv genom att se till att byahuset med olika aktiviteter fungerar. Under året kommer (förhoppningsvis) indragandet av bredband att kräva en del resurser och beslut. Protokoll från mötet finns att läsa här.

(2014-03-22): Lite aktuell information runt Krångfors-Forsbacka-Slut

1.     Gunilla Forssell har avsagt sig omval som ordförande för byaföreningen.
Byaföreningens främsta syfte är väl i dagsläget att ta hand om byahuset. Vi får bidrag från kommunen för att kunna hålla det igång, och det känns viktigt för byarna att ha denna samlingspunkt. En annan aktuell uppgift för byaföreningen är att vara "beställare" vid utbyggnaden av bredband i byarna. Tidigare har föreningen stått bakom Sågens dag och bygget av bagarstugan mm.
Alltså: Utan byaförening inget byahus och inget bredband ... Är det någon som kan tänka sig att ta på sig någon ny uppgift i styrelsen? Kontakta Ulf Torstensson!

2.   Bredbandsfrågan står för närvarande stilla i brist på anslag. Jag tror att Skekraft gjort de ekonomiska kalkylerna, men det finns idag ingen att söka pengar från. Röret genom Krångfors (från Kalvmyrberget och ner till kraftverket) ska läggas i sommar och jag förutsätter att det åtminstone förbereds för att göra avledningar till husen. Men för Forsbacka och Slut blir det ett större projekt.

3.   I tidigare information har Skellefteå kraft sagt att den norra dammluckan ska vara bytt innan årets vårflod. Som flera kanske har märkt har det inte gått så bra, så jag skickade en fråga till Martin Johansson, Skellefteå kraft, här är hans svar:

Hej Ulf.
Nej, vi kommer inte att vara klara innan denna vårflod!

Redan tidigt i somras kunde vi konstatera att de äldsta betongdelarna i dammen behövde förstärkas innan arbetet kunde utföras. Sedan dess har entreprenören i huvudsak arbetat med att förstärka betongen i berörda pelare m.m. Det har inneburit stora förseningar i den ursprungliga tidplanen och medfört att den planerade sluttiden inte kan hållas.

Waterjet gick i konkurs i slutet av januari 2014. Vi har fortsatt att driva jobbet med betongförstärkningar under vatten. Den gamla sektorluckan ska vara i drift vid årets vårflod. Direkt efter vårfloden påbörjas de stora betongarbetena i torrhet med en ny entreprenör. Den nya luckan planerar vi att montera i höst/vinter så att den kan vara i drift till vårfloden 2015.

Martin Johansson

Lunch i Byahuset

Tisdag den 18/3 kl. 12.00.

Bjud gärna in någon.

Meddela till Gunilla senast söndag den 16/3 om ni kommer.

0910-58 33 11 (glöm inte att slå riktnummer) eller 070-284 81 61.

Välkommen!

Gunilla

Än har det inte hänt så mycket, mer än att Telia kapat de fasta telefonledningarna 2014-01-21 och ersatt med mobila lösningar, vilket inte varit så uppskattat. Hela Sverige räknas inte.

 

Aktuellt för 2008 finns arkiverat här, 2009 här, 2010 här, 2011 här, 2012 här, 2013 här.

 

Till startsidan Krångfors-Forsbacka-Slut