FÖRORD

till boken Krångfors Forsbacka Slut – långt borta och nära

 

Innehållet till boken om våra byars historia har producerats under senare delen av 1980-talet och 90-talets första år. Det hela började med att Arne Rhodin, på uppdrag från Krångfors-Forsbacka byaför­ening, plockade fram ett gediget grundmaterial. Med detta stoff som utgångspunkt samlades byborna 1987-88 till en studiecirkel, i studieförbundet Vuxenskolans regi, med mig som cirkelledare. Vid dessa välbesökta träffar kom det fram mycket nytt. Ibland bjöd vi också in folk från bygden som hade specialkunskaper om någon historiebit. När vår cirkeltid var ute bildades en redaktionskom­mitté, som skulle sammanställa innehållet i boken. Hur många gånger vi träffats vet jag inte. Men förmodligen har vår kaffeför­brukning uppgått till åtskilliga kilo.

 När jag tog på mig rollen som redaktör för boken trodde jag i min enfald att det skulle gå snabbt. Ack, vad jag bedrog mig, trots att byarna är relativt små och inte har varit bebodda i mer än 255 år finns många skattkistor att ösa ur. En sådan här bok kan naturligt­vis inte rymma allt. Men jag hoppas i alla fall att vi kan ge er läsare en liten inblick i livet på landet.

 

Ett stor tack till alla som medverkat till förverkligandet av boken både vad gäller uppgifter och pengar. Bidrag har vi fått från Skellefteå Kraft, Länsstyrelsen (i form av regleringsavgifts­medel), Kempefonden, Studieförbundet Vuxenskolan och Skellefteå Brandstodsfond.

 

Lars Westerlund

 

I redaktionskommittén ingick: Arne och Gurli Rhodin, Henning och Gunvor Johansson, Verner och Linnea Stenlund, Margot Brännström, Carin Forssell och Lars Westerlund.

 

I studiecirkeln deltog också: Jan Eriksson, Mats-Olov Lundmark, Ingrid Olsson, Pär Forssell, Lotten Forssell, Rolf Forssell, Gunilla Forssell, Rolf Brännström, Karl-Edvin Lundmark, K-J Sundqvist, Gunnar Sundqvist, Nils-Georg Forssell, Maine Lindahl, Johnny Stenlund, Mats-Olov Forssell, Vivianne Forssell, Karl-Olov Stenlund, Sigvard Lundgren.

 

Till startsidan