Några lokala namn i Forsbacka, nedtecknade av Kerstin Andersson, del 1. Faktagranskningar och kompletteringar mottages!

Klöverjäla

 

Långlyse

 

Klövret

 

Vallen

 
Textruta: Maskinist-backen

Stenbacken

 

Swiarn

 

Udden

 

Nissestigen

 

Nybruket

 

Bobacken

 
Textruta: Nästa sida

Kommentarer:

Bobacken är backen ner från Klemensboda till Forsbacka, Långlyse den långa raksträckan bort till Norrström/Forsberget.

Nybruket ‑ väg in mot väster högt upp i backen, lägda.

Nissestigen går mellan Nybruket och Swiarn.

Udden ‑ lägda mitt emot Klövret, berget öster om vägen.

Klöverjäla ‑ liten lägda.

Swiarn är den största av lägdorna.

Stenbacken ‑ den branta backen upp mot Maskinistbacken.

Vallen ‑ rastplats vid älven (här var tidigare fullt av hus "Fisket", under kraftverksbyggnationerna).

Maskinistbacken ‑ kraftverkets tidigare tjänstebostäder, nu privatägda.

 

Nästa sida

 

Till startsidan Krångfors-Forsbacka-Slut