Några lokala namn i Forsbacka, nedtecknade av Kerstin Andersson, del 2

Mockabackskärr

 

Nautmyra

 

Änga

 

Skolan

 

Bomupplaget

 

Forsjäla

 
Textruta: Nästa sida

Krångbron

 

Bobacken

 

Kommentarer:

Nautmyra - lägda

Mockabacks-kärr ‑ lägda.

Änga (västra/östra) ‑ lägdor

Krångbron, nybyggd 1999, den första, något längre ner, fanns redan 1609.

Forsjäla ‑ öster om bron, lägda.

Bomupplaget, även kallas Hjördis udde, då Hjördis Sundqvist såg till att det blev rensat från sly och en fin rastplats.

Skolan, senare Bönhuset, nu i regel kallat Byahuset.

 

Nästa sida Föregående sida

 

Till startsidan Krångfors-Forsbacka-Slut