Några lokala namn i Forsbacka, nedtecknade av Kerstin Andersson, del 3

Gamla Bobacken

 

Storudden

 

Baister-odd

 

Lo-edun

 

Krångsvarvet

 

Byavägen

 

Hjalmars bäcken

 

Löparbacken

 

Brofjölingen

 

Liljumbacken

 

Mockabacken

 

Kommentarer:

Brofjölingen ‑ korsning, sandtag.

Löparbacken, Liljumbacken, Mockabacken   backar på väg upp mot heden, Mockabacken var svår med häst.

Gamla Bobacken (schematiskt) från Klöverjäla och in i skogen mot Klemensboda.

Krångsvarvet ‑ nedersta fasta bostället i byn.

Lo-edun ‑ vik i älven mitt emot Krångsvarvet

Storudden ‑ det höga berget på södra älvskanten mitt emot Forsbacka.

Baisteroddlägda.

Nedströms Krångsvarvet finns den stora viken med lägdorna Segermyran. Här gick en gång vägen vidare till Skellefteå.

 

Om du som läser detta hittar fel eller vill komplettera, kontakta Ulf Torstensson, ulfmedimus.ac.se.

 

Föregående sida

Första sidan om namnen i Forsbacka

 

Till startsidan Krångfors-Forsbacka-Slut