Några gamla bilder, mest från vykort, över Krångfors och Forsbacka

Är det någon som har fler bilder vill jag gärna låna dem och scanna till denna sida. Kanske inte ännu fler bilder på forsen, hellre annat från omgivningarna. I första hand utsikter, bilder med människor kan vara känsliga och är mindre allmängiltiga.

Det finns också en separat sida om bygget av kraftstationen.

De flesta bilderna går att se i större format om du klickar på dem. Då får du backa tillbaka till denna sida med bakåtknappen i din webbläsare.

Ulf Torstensson

Vanligast är den mäktiga forsen före kraftverket ...

... som återkommer på bild efter bild. Notera timret som fastnat på flera ställen, här flottades det.

Vy upp mot nuvarande dammen, man ser början av forsen och öarna som nu är överdämda.

Bild nerströms tagen i Forsbacka, där det fanns en mängd hus, ”Fisket”, nu rivna. Vattentunnlar från kraftverket mynnar nu där (se även avsnittet om bro och väg).

En bättre bild från ungefär samma ställe. Här syns också en sorts pyramidformad konstruktion (se nedan om forsen) och en kraftledningsstolpe i hö kant. *

Som sagt, många bilder av forsen, här lite lägre vatten.

Bron sedd uppifrån forsen, Forsbacka i bakgrunden. Vet någon vad det spetsiga som syns bakom bron är (om du klickar på bilden kommer en större version, och här finns en delförstoring av föremålet).

PS det hittills troligaste tipset kommer från Per Forssell som tror det kan vara en transformator för strömmen till bygget av det blivande kraftverket, som lär ha hämtats från Storfallet, Kågeälven. Stolparna bredvid kan vara ledningsstolpar. En stubb-brytare har föreslagits men föremålet verkar väl stort och högt för att vara en sådan.

Förmodligen tagen vid samma tillfälle som den ovanför, men här handkolorerad.

1912 invigdes järnvägen Bastuträsk-Kallholmen, men redan ett par år tidigare kunde man åka från Bastuträsk till Klutmark station. Krångfors blev en knutpunkt med järnvägsstation, post-kontor och affär. Om någon kan identifiera personerna på bilden (och årtal ungefär), kontakta webbredaktören!  *

Vinterbild, här ser man hur huvudfåran i älven gick.

 

Ännu en bild nedåt, man ser lador och den jordbruksmark som dammen tog. Och en annan bild uppöver älven. Idag är det för mycket träd för att man ska kunna se dessa vyer.

Det här trodde jag först var en version av bron, men på den större versionen (klicka på bilden) ser man arbetare som skjuter vagnar på spår, troligen med betong. Det är alltså troligen en tidig konstruktion högre upp i forsen som ett led i att bygga den första kraftverksdammen. *

(PS mer om detta i sidorna om bygget av kraftverket, både den första 1926-28, utbyggnaden 1997 och den senaste renoveringen av dammen 2012-15). Det finns även en särskild sida med bilder från 1927 av traversen som senare skulle byggas in i generatorhallen.

Här har man kommit längre på dammbygget ... *

... och nu är första kraftverksbygget färdig. Lägg märke till att mycket mark ännu sticker upp i dammen. Timret styrdes mot den norra dammluckan med bommar i vattnet (stolparna sticker upp än idag).

Timret for illa vid passagen av kraftverket före utbyggnaden ...

... men då tillkom en våning till på kraftverksbyggnaden, högre damm och fallhöjd samt timmerränna.

Nästa fyra bilder är från utbyggnaden 1946-48. Nedanför nuvarande byahuset byggdes en betongstation (uppe till vä i bilden) för att blanda all betong som krävdes till dammen. Den fraktades sedan på räls över en för detta ändamål byggd bro – vilken avancerad konstruktion! Den revs efter bygget men allt järn (rälsen) lär ligga kvar på botten utanför bomupplaget och orsaka bottennapp. *

Här är betongverket, rester av trapporna i den branta backen kan än idag anas nedanför byahuset...*

... och här ser man hur bron gick ända fram till kraftverket. Man satte vid denna ombyggnad in den andra av tre turbiner (den sista kom 1973). *

Vet någon vilka dessa män är? Det ser ut som herrskapsfolk på inspektion – är det rent av prins Gustaf Adolf, hertig av Västerbotten. Han dog 1947 men bygget är uppenbart inte färdigt än på denna bild. *

PS jag har fått en kommentar till detta, det är med största sannolikhet Gustaf Adolf.

En stor bild som visar timret nere på älven, man anar också stenstolparna vid vägen (den gamla?)

Den här bilden fick jag via mail: ”Bilden visar min farfar stationsmästare Gustaf Jonsson längst till vänster, dottern Jngrid, samt min farmor Ellen och deras son Olof Jonsson. Olof Johnsson är min pappa. Jag hittade inget årtal då kortet är tagit men jag gissar på 1937-1938, och att det är taget utanför huset i Krångfors där familjen bodde...

Mvh

Gunilla Jonsson”

Huset är den stiliga fd övermaskinistbostaden i Forsbacka, numera gult.

Krångfors IF bildade ett hockeylag 1958. Laget var gemensamt för byarna Krångfors, Forsbacka, Brännfors, Slut, Gråberg och Finnfors. Laget spelade i div 5 och 1959 kvalificerade sig man till div 4 men drog sig ut pga spelarbrist. 1960 lades seniorlaget ner och istället bildades ett juniorlag som spelade vänskapsmatcher.

Laget hade blå tröjor och blå byxor. Tröjan ägs av Martin Olsson. ~

Ånglok ca 1960 från Perssons hus mot väster, lägg märke till mängden telefonledningar (senare nergrävda ungefär på samma plats och nu flyttade till fiberkabel), och den totala avsaknaden av skog. ~

Krångfors kontantaffär (brann ner 1965)

Sista poststämpeldagen i Krångfors. Posten i järnvägsstationen lades ner 1 juni 1966 (liksom stationen).

 

Tack till Lisbeth och Martin Olsson som bidragit med bilder märkta * och till Bo-Göran Persson som bidragit med de som är märkta ~

Fler mottages tacksamt!

 

Om du hittat hit via en sökmotor, klicka här så kommer du till Krångfors-Forsbackas startsida.