D. A. Rhodins dagbok

 

D. A. Rhodin.

 

Under järnvägsbygget mellan Bastuträsk och Kallholmen (Skelleftehamn) arbetade D. A. Rhodin som järnvägspolis. Han var stationerad i Krångfors och enligt order från landsfiskal H. F. Sundelin i Skellefteå skulle fjär­dingsman Rhodin föra dagbok. Här följer några utdrag ur den som speg­lar händelserna efter banan. Vissa förnamn och bostadsorter har plockats bort ur texten.

 

1909

15/2

Invald som fjärdingsman å kommunalstämma i Skellefteå. 23/2

Förordnande av kronofogden till tjänsten.

15/5

Utnämning till polis vid järnvägsbygget Bastuträsk-Skellefteå-Kallholm­en. Stationsort: Krångfors. Lön
100:-/månad.

27/5

Begär avsked från fjärdingsmannatjänsten, men skötte nämnda befattning t.o.m. den 5 juni.

5/6

Gästgivaren (hästhandlaren) Olsson från Kiruna utdelade spritdrycker å Krångfors gästgivargård. Rapportskrivning! Järnvägsarbetaren A. Jo­hansson överlastad med starka drycker. Finkning!

H. Lindholm berusad och uppträdde förargelseväckande - särskilt mot polisman. Finkning!

12/6

S. A. Jonasson-Tyberg, Blekinge, häktades efter att dagen förut ha upp­trätt berusad och begått hemfridsbrott hos K. Forsman i Röjnoret. Han slog in fönster och hotade med kniv.


18/6

Kusken Nilsson från Boden körde lass från Bastuträsk till Skellefteå med en sadelbruten häst. Kreaturet hade stora sår på hvardera sidan av man­ken. Rapport! Självklart att Nilsson får sig en näpst för djurplågeri.

21/6

Brand i Berget (intill Finnfors). Elden hade uppkommit vid uppsättande af en gärdesgård c:a 400 meter väster om bergformationen. Begränsning av elden var redan verkställd kl 4 på aftonen. Jag hade fått i uppdrag att övervaka eldhärden. Brandställets omkrets var c:a 3.000 meter!

27/6

Öfervakar vigselakten mellan O. H. Brännström och h.h. Hulda i Skellef­teå lfs kyrka. Brännström är min kollega och polisman i Stockholm. Bröllopet stod i brudens hem i Skråmträsk.

2/7

Bergström (källarmästaren) går och skrotar här i Krångfors. Super och uppträder förargelseväckande på allmän plats. Häktning!

4/7

Söndagsmiddag drar O. Sjöblom i vagnshuset där några arbetare bor. Sjöblom är full som en kanon men fick vagnshuset i rullning, dock ingen längre sträcka. Häktning för ofredande och störande på allmän väg.

7/7

Tyberg häktades 12 juni och stod idag inför rätta vid Skellefteå tingslags häradsrätt och dömdes till tre månaders fängelse. Tybergs register på brottets bana är följande: Straffad för fem resor stöld som aftjänades 1901. Dessförinnan var han straffad ett par gånger för hemfridsbrott och knifskärning. Vid Krylbobanan i närheten av Västanfors på hösten 1898 var Tyberg inbegripen i bråk och hade halft ihjälskurit en järnvägsrallare. Denna gång lyckades dock Tyberg undkomma sitt straff genom rymning.

8/7

Gustafsson från Värmland uppträder på gästgivaregården berusad och ådagalägger ett förargelseväckande beteende. Särskilt natten mot fredag uppträder han högljudt och stör folk som vill ha ro för natten. Samma af­ton uppträder Bergström berusat och påträngande vid ett bord på gästgi­varegården. Han snyltade serverade smörgåsar som var avsedda till gäst­giveriets gäster. När serveringspersonalen uppmanade Bergström att av­lägsna sig sade han, att han skulle sitta så länge det behagade honom. Po­lisen tillkallades för att återställa ordningen. Bergström uppträdde syn­nerligen hotfullt, otidligheter och motstånd mot polisman. T. ex. gå hem din dj...la fähund, håll käften, jag ska skjuta dig din rackare o.s.v. Stryk skulle polisen få vilket ej lyckades.

13/7

Polisförhör med Bergström på gästgivaregården för olaga utöfvande av sprit- och maltdrycksförsäljning samt för fylleri, förargelseväckande be­teende och våld mot polis m.m. Händelsen utspelades mellan 8-9 juli på Krångfors gästgiveri. Bergström nekar till åtalspunkterna. Han har inte varit full säger han, bara sömning. F.ö. inte brottslig heller.

22/7

Order av länsman Sundelin att häkta J. Fahlgren och inställa honom till förhör. Fahlgren är misstänkt för att nästföregående böndagshelg ha stulit en velociped i "Bonnstan". Efter en ansträngande efterforskning anträf­fades Fahlgren kl. 2 f.m. den 23 juli och anhölls. Därefter förpassades Fahlgren till Skellefteå och länsmannakontoret med ankomst kl. 8.00 f.m. Vid förhöret nekar Fahlgren till att ha stulit velocipeden. Han påstår sig ha köpt den av en person från Gummark. Denne person finns dock ej där. En överenskommelse mellan Fahlgren och ägaren träffades sålunda. Fahl­gren betalar alla kostnader och återställer velocipeden. Fahlgren blev där­efter på fri fot ställd.

27/7

Arbetsnedläggelse genom lockout. Gäller 80.000 man.

29/7

Delgivning af stämning till Karlsson för olaga maltdrycksförsäljning.

4/8

Beslut fattades af arbetarna att storstrejk skall inträda från och med i dag. Utsträckes med sympatistrejk och omfattar minst 200.000 arbetare.

16/8

Resa till Skellefteå för inkassering av fordran till Krångfors Ångsåg och hyfleriaktiebolag. Cyklar i regnigt och dåligt väder.

19/8

Generalstrejken fortgår. Allt förflyter lugnt och med god ordning. Järn­vägs- och telegrafpersonal deltar ej i strejken. En resa görs för delgifning av stämning till O. Boman.

30/8

Störtregn hela förmiddagen. Arbetarna på järnvägsbygget inställer arbetet till middagen.

Natten mellan 26-27 aug afveko från orten tvenne järnvägsarbetare som anmäles för efterforskning. H. Lindblom och A. G. Andersson är de ef­terlysta. Den förstnämnda har under tiden han varit anställd som järn­vägsrallare skött sig mycket dåligt. Har bl.a. under sin arbetstid fått "katt" men återanställts på nåd. Detta skedde på läkarintyg med falska uppgifter. Den andre däremot har uppfört sig ganska bra under tiden han arbetat här. Dagen före afresan var nämnde Andersson till Holmströmsbutiken och lyckades krångla till sig en kostym, ett par skor och en nattskjorta på krita. På detta sätt visade Andersson upp sin ärlighet inför avvikelsen. Vi­dare hade Andersson en cykel på afbetalning som han köpt av lagförman Molander.

1/9

Patrullering ner mot Slind, men ingen anmärkning.

2/9

Man är nu hemkommen efter att ha varit till Plan och inspekterat. Allt utan anmärkning.

5/9

Söndag. Min bror Karl är hemma i Skråmträsk och planerar en resa till Burträsk. Jag gissar att det ihärdiga regnandet skall förmå honom att ute­sluta resan. På afton är jag på patrull för att försöka skapa samförstånd mellan A. V. och arbetarna. Resultatet blev gott.

Jag tycker att söndagen är utdraget lång. Det dansas på logen i Slut men jag är inte upplagd för att vara med där. Hellre sitta hemma och ha små­trefvligt.

6/9

Disigt och regnigt i dag. Om inte regnvädret upphör snart blir det över­svämning.

12/9

Söndagsafton: Socialister agiterar. Den ohängde Blixt från Sävenäs var här och stortalade för arbetarna.

13/9

På eftermiddagen svänger man i väg till Skråmträsk. Samma afton hos J. A. Brännström och skriver hemmansköp mellan A. Bjurman och A. Rhodin. Köpesumman är kr 2.250:00. Jag övernattar hos far och mor i Skråmträsk.

14/9

Reser från Skråmträsk till Skellefteå för att övervara marknaden. Mycket folk närvarande. Reser kl. 7.00 från marknadsplatsen i sällskap med Karl Forssell och Jonas Stenlund. I Medle är det redan så mörkt så att vi får lov att tända våra karbidlyktor. Hemma i Krångfors 9.00.

18/9

På söndagsmorgon hvackert väder. Regnvädret har upphört och en ny sommar synes ha inträtt.

19/9

Fredagen och lördagen har 1. Lindkvist varit sittande på elfskantens södra sida och haft spritfest. Han ställer till en vällda oreda bland arbetskamra­ter, jagar katter i byn, jagar och klår sin kärring. Nu rycker arbetskam­raterna in och stukar ihop Lindkvist. Polisen tillkallas till bråkstället men då har lugnet inträtt.

Dagen efter slagsmålet är Lindkvist bakfull och väl omplåstrad. Bland de stridande i bråket märkas från arbetslag 58: J. Andersson, P. Andersson, J. Eriksson, E. Eriksson och D. Andersson.

På söndagsaftonen reser ett sällskap ner till Medle. Damerna åker efter häst och herrarna åker cykel. Ett mycket glatt sällskap på festhumör. Nu känner man sig riktigt glad.

20/9

Måndag: Nu är man hemma efter den trevliga festen men mycket trött och dagen verkar bli lång.

21/9

Patrullering till Slind. I skymningen verkställes vittnesförhör om Lind­kvists uppträde den 18 och 19:de.

23/9

På enskilt uppdrag i skolhuset. Efter städning där hämtas dagens post. Stämning anländer med posten som gäller C. Schenk.

24/9

Järnvägsrallare Säve från avd 9600 anländer från Skellefteå, berusad och uppträder förargelseväckande på gästgivaregården i Krångfors. Upprätt­håller ordningen till klockan 6.15 e.m. och blir kallad till fru Sundqvists matservering. Här är nu Säve och skapar bråk men lugnet inträder ganska snart.

25/9

På lördagsmorgonen reser jag till Skellefteå för att köpa möbler på auk­tion. Det var dåliga möbler som utbjöds och något köp blev det inte. Klockan 2 e.m. är man hemma igen. Rallarna får förskottslikvid i dag. Inhopp som expedit på Holmströmsbutiken. I skolhuset är det missions­möte i samband med auktion.

Rallarna har förskansat sig med öl och super och blir fulla och bråksam­ma. Kl. 8 e.m. på patrull i gästgiveriet. Stöter snart på Degerman som är full och håller oljud. I övrigt tycks det vara ganska lugnt. Senare ha fyllhundar och bovar samlats i matserveringen där de stimmar och skapar oro. Jag uppmanar dem att hålla sig lugna. Det tyckte inte dessa herrar att dem behövde vara och manade polisen att ta på schappen. De som mest stojade var H. Stenlund, J. Lundmark. Efter cirka en halv timme inträdde lugnet och kunde åka hemåt. Denna gång var det ur lag 59 som oros­molnet kom.

Kl 9.00 kommer E. Degerman till polisstationen och skriker på "polis" och kräver att K. Bergqvist skall häktas för att denne slagit Degerman. Jag lugnar honom och uppmanar honom att gå hem och tvätta av sig blod och smuts. Han bryr sig inte om uppmaningen utan återgår till slagfältet och får mer smörj. Kl. 10.30 kommer bud om "polis" till matserveringen för ordningens upprätthållande. Där "säjs" att de håller på att slå ihjäl va­rann. Jag intar just min kvällsmåltid och är inte mycket pigg på att stävja bråk. Nya bud kommer om "polis". Nu tvingas jag besöka bråkplatsen men nu har bråkstakarna försvunnit. De slagna Säfström och Bergström och några kamrater till dessa får göra sällskap till polisen för omplåst­ring.

26/9

Söndag och missionsmöte. Många besökande på mötet. Syster Ewa hälsar på. Mycket rallarfylla i dag.

27/9

Har fullt upp att göra med att ta vara på lördagens "epistlar".

29/9

Kl 6.30 f.m. svänger jag på patrull till Bastuträsk via Grundfors och Plan. Jag säljer min cykel till Herman Olofsson från Brönstjärn och köper en annan af polisman Stenlund i Bastuträsk. Priset på den jag säljer är kr. 125:00 inklusive lykta. För den jag köper betalar jag kr. 80:00. Samma dag tas stämning ut på klockhandlare J. Levensson för olagliga affärsme­toder.

30/9

Rapport afsändes om H. Stenlunds fylleri och förargelseväckande beteende samt hot mot polisman.

Arbetschefen för statsbanebygget har till KB ansökt om att järnvägspoli­serna skulle entledigas för vintern. KB har ännu inte tagit ställning till frågan. Från kronofogden i Skellefteå föreligger förslag om att åtmin­stone en polisman skulle stå kvar i tjänsten över vintern. Denne skulle ha polismannauppsyningsmans tjänsteställning. För denna uppgift har jag fått förord.

1/10

I dag kallblåst och snön faller ymnigt. På aftonen strömmar beväringama in på gästgivaregården för intagande av mat och dryck. Mycket rikligt flödar öl och porter på borden.

2/10

Mikaelilördagen förflyter mycket lugnt. Många rallare har rest in till Skellefteå och många människor är inte kvar i byn.

5/10

En patrullvända upp till Plan på morgonen. Allt tycks vara lugnt. Reser till Skellefteå i sällskap med E. A. Östlund. Delgivning av stämning till H. Stenlund för uppträdet den 25 sept.

På eftermiddagen arbete i Holmströmsbutiken och säljer korv och ameri­kanskt fläsk i 4 timmar. Disigt och regnigt väder hela dagen. Rallarna fi­rar från arbetet.


6/10

Surväder på morron och regn på e.m. Arbete på Holmströms butiken i 5 timmar. På e.m gästar vi Jenny "gästgivarens sonhustru" på hennes namnsdag.

7/10

Aflöningsdag. Lagförmännen Sten och Molander blev nekade få sin lön därför att de var i berusat tillstånd. I övrigt aflöpte allt lugnt.

8/10

Tjänsteuppdrag till 12.00 men tillbaka efter några timmar. Kl. 4.0 e.m. kommer telefonmeddelande från tidskrivare R. Lindström. Han vill att jag skall åka ner och hålla styr på den ökände rallaren T. Lindkvist. Jag reser snabbt på stället och övervakar händelsernas gång.

9/10

Ett litet förhör hålls med Lindkvist. Han nekar dock för att ha varit in­blandad i något bråk. Men han klagar över att hans fru burit sig illa åt och säger att hon är en riktig hysterisk kossa. Och hon å sin sida klagar öfver hans åtgöranden. Kl. 8.30 svänger man öfver till Skråmträsk på pris­skjutning samt skjutning om föreningens vandringspris som utgöres av pokal. På statsprisskjutningen uppnår jag endast 70 poäng men lyckas i se­nare skjutomgångar pressa resultatet till 93 poäng. Denna poäng är hög och kan nog inte överträffas. Mina misstankar var riktiga och jag erhöll 1:a priset i statspristävlingen. Pokalen är av kontrollerat silver och är unik men för erövring krävs tre inteckningar. Två gånger till så.

Kl. 3.00 e.m. är man här i Krångfors igen. Rallarna tycks ha skaffat sig gott om supsaker som har börjat intagas tidigt på aftonen. Särskilt Bys­kepojkarna har gett sig den på att nu skall det supas. Resultatet lät inte vänta på sig. Asfulla som dom blev, blev det vid 10.30 på kvällen ett or­dentligt slagsmål och ett herrans oljud. Jag kallas till slagsmålsplatsen men någon livsfara tycks inte vara på färde. Senare under natten slås fönster in på mitt rum och stenkastning mot stugväggen blir ett inferno för att störa friden.

Samma dags afton hade ett tattarsällskap ett slags circusföreställning. Pro­grammet utgjordes av akrobatfäktning, lindansning, sabelfäktning m.m.

10/10

Söndag: Jag var tänkt att resa till Finnforsberg, men ack nej det blir ingen resa af. Här sups så intensift och oljud förekommer att jag tvingas vara hemma på vakt. F. Hälleberg blir slagen av E. Hedlund i ansiktet som tor­de hänleda till åtal. Kallas till Sundkvists matservering för omhänderta­gande av en rallare från Englunds lag. Andersson hette han som ofredade men han får benådning efter ett förhör. Senare på söndagen överöses värdfolket på gästgiveregården med en massa ovett av "Opera-Eriksson".

11/10

Måndag: tilländaluper med tämligen bra lugn. "Opera-Eriksson" har hotat värdfolket på gästis. Jag bevakar stället till dagens slut. Under tiden har Byskegrabbarna fått hem cirka 15 liter brännvin. Mycket supning men det är otroligt lugnt. Ökände Lindkvist har uppehållit sig här sedan i går. Han tigger pengar och trumfar på ölet.

12/10

Lindkvist kommer lullande in på mitt rum 5.30 f.m. och funderar om han får koka kaffe. Jag tycker att han skall få sin vilja fram och lovar.

Från F. Hälleberg kommer anmälan om åtal mot E. Hedlund för hem­fridsbrott och misshandel. Begär polisförhör kl. 10 f.m. Emellertid sker en överenskommelse med kontrahenterna och åtalet läggs ner. Går till sängs kl. 9.0 e.m. efter jobbig dag.

13/10

Allt synes vara lugnt och fridfullt. Lundmarkarna har nu slut på bränn­vinet och det är lugnt även från det hållet. För övrigt en mulen men vacker dag.

14/10

En mulen morgon och även mulen e.m. Jag var idag påtänkt att resa hem till Skråmträsk men ack vad jag bedrog mig. Det lyckades inte att få tjänstledigt. I morron skall jag göra ett nytt försök. Jag måste hem i dag för att övervara mina föräldras auktion. Klockan är nu 8.0 e.m. och jag skall göra en tripp till Holmströms butiken.

15/10

Tidigt uppe på morron och svänger iväg ner efter SJ-linjen för att sedan vika söderut till Skråmträsk. Höga priser blev det inte på auktionen. Det var ej heller väntat med hänsyn till hårda penningtider. Pris på krea­tur/kor uppgick till 310:00. Mina inrop blev ej stora. Uppgick till kr 330:00.

16/10

Tillbringar lördagsnatten i Skråmträsk. Startar kl. 12.0 på skidor till Krångfors via Slind för patrullering. Där råder största lugn men så har Byskegrabbarna rymt fältet. Inte precis snyggt av dem att åka ifrån skul­der. Sådana rallare betacka vi oss för en annan sommar. Visst syns och hörs en och annan rallare som är spritpåverkad men bråk blir det inte.

17/10

Söndag: Förflyter stilla och ljuft/lugnt. Läget under kontroll.

18/10

Måndagsarbetet tycks bli slitsamt men ändå inget bråk. Min bror Karl hämtar Degerman för att förpassa honom till kronohäktet på Sunnanå.

20/10

Reser på patrullresa till Bastuträsk. Ganska kallt och dåligt väder. Snön yr och det ser ut som det snart skall bli vinter på allvar. På återresan börjar det mörkna innan jag kommer till Finnfors. Jag har karbidlykta på cykeln och fruktar inte mörkret. Går in till lärarinnan för tändning av lyktan men den brinner inte. Döm om min förvåning när jag upptäckte att car­biden var slut. Ve och fasa, nu får jag åka i mörkret till Krångfors.

21/10

En vända till Slind görs. Inget anmärkningsvärt att anteckna. Men vädret var vackert.

22/10

En vända till Slind görs. På aftonen håller riksdagsman Hörnsten nykter­hetsföredrag på gästgivaregården. Det behövs nog! Men åhörarna var ej många c:a 30 pers.

24/10

Det är söndag och min bror Karl reser till Bastuträsk på missionsmöte. Det är mulet väder och på aftonen blir det regn. Inte mycket för övrigt att notera. Dagen försvinner på detta sätt i lugn och ro.


26/10

Jag får order af J. O. Grenholm att utforska förhållandet med bråket mel­lan J. Markström, Myckle och arbetarna A. Öhman, F. Degerman och A. Lundmark. När de den 10:de fått skjuts av Markström hade sällskapet till­delat Markström slag i ansiktet i stället för betalning. Med igensvullet an­sikte blev återfärden till Myckle mycket märklig.

27/10

Snö i dag. Omkring klockan 4 e.m. begås en stöld vid km. 7.000 på järnvägslinjen mot Bastuträsk. Något spår av tjuven eller tjuvarna finns ej. Det stulna värdet uppgår till kr 400:00 i kontanter samt några klockor. En av klockorna är märkt med N. J.

28/10

I dag töväder och regn. Tjuven från km. 7.000 ännu ospårad. Utsikterna verkar vara minimala inte den minsta ledtråd finns. Rapport översänds till kronoombudet Grenholm angående intermezzot i Krångfors den 26 okt. vid rallarskjutsen.

31/10

Det har varit mycket lugnt under denna helg. Ovanligt. Inget slagsmål. Rallarna tycks nu glömt fylla, swammel och bråk.

1/11

Kollegan i Bastuträsk på genomresa till tinget i Skellefteå. Han gör ett kortare uppehåll i Krångfors.

3/11

Snövädret fortsätter men med något mindre intensitet. Bönderna kör dock ännu med sina hjuldon som inte kan fortsätta länge nu.

4/11

Nu är det i alla fall vinter. Mot Bastuträsk måste slädforor användas. Mot Skellefteå används dock fortfarande hjuldon. Nu är jag hästägare genom övertagandet av "merran" Tora från mitt föräldrahem.

6/11

Lördag: aflöningsdag: Pengarna har tydligen inte gått till sprit denna dag då lugnet vilar över nejden som en "stilla natt". Klockan 2 kommer polis­chefen på besök. Allt bra.

7/11

Patrullerar mot Slind samt inkassering hos några personer med dåligt re­sultat.

8/11

Måndag: Inbjuden till bröllop i Finnfors. Bröllop har jag inte tid med. Kör skjuts till Skellefteå. Körforan går sönder under färden och det drar ihop sig till besvärligheter.

9/11

Kämpar hela natten med den trasiga foran och äntligen tidigt på morgo­nen framme vid smedjan i Medle. Trots ett bra arbete av smeden är foran klar först på aftonen. Nu bär det iväg hem till Krångfors men först skall T. Lindkvist delgivas stämning för sina synder. Han var dock ej anträff­bar.

 


1910

25/1

Karl Nordlund från Liden, Skellefteå, sågar av sin vänstra hand vid Krångfors Ångsågs & Hyfleriaktiebolags anläggning. Han har varit an­ställd endast 2 dagar. Olyckshändelsen timade 5.0 e.m. Nordlund fördes omedelbart till Skellefteå för vård. Av polisutredningen framgick att det var en olyckshändelse.

30/3

En episod har utspelats vid översta delen av Medle by, där järnvägslinjen korsar landsvägen. Stenhuggare Nyström hade sina smidesverktyg där och har upptäckt att ett smidesstäd blivit stulet. Gärningsmannen misstänks va­ra D. Johannesson, vilket vid utredningen visar sig vara med verkligheten överensstämmande. Äfven J. Lindberg är delaktig i brottet enligt vad som senare framkommit. Vittnen i nämnda sak torde vara Arvid Stenberg i Krångfors och Fredriksson från Boden.

12/4

P. Hedström reser lifsfarligt vapen mot J. Norberg i Borup hvilken säger sig skall begära polisförhör. Något polisförhör blev det dock inte då po­lisen behagade utebliva.

23/6

Natten mot nämnda dag uppträder J. Hammarbäck berusad. Bl.a. antastar han en kvinna som kör hästfora. Efter en längre kamp för kvinnans liv lyckas hon göra sig fri "antastaren". Dessförinnan har kvinnan fått utstå en svår misshandel. Hjärtskärande rop hördes vida omkring i natten. Hammarbäck fortsätter sin bärsärkargång. Nu mot sina arbetskamrater. Bråket föranleder inga åtgärder från min sida. Senare uppträder rallaren Isaksson förargelseväckande samt med otidligheter mot polis. För denna förseelse får han stämning och åtal.

17/7

Söndagsafton kl 4.0 poliskollegorna Lundmark och Lindberg från Urs­viken kommer åkande i bil på väg till oroligheter i Bastuträsk. Jag blir också ombedd att följa med. Händelseförloppet utgjordes av 5 rallare som piskat upp polisman Furberg i Bastuträsk och fortsatte att göra ofog i samhället. Vid vår framkomst kunde vi anhålla och häkta 2 anstiftare. De tre andra hade tyvärr försvunnit från platsen. Dagen efter påträffade jag (Rhodin) de tre andra vid en patrullering i Medle. Det blev omedelbar in­förpassning till kronohäktet i Sunnanå.

6/8

De fem bråkmakarna i Bastuträsk den 17/7 ådömdes vid extrating i Nor­sjö för kr 50:00 i böter och försattes omedelbart på fri fot. I sanning ett lindrigt straff.

17/9

Skjutning i Skråmträsk om statspris och pokal. Skjutningen går bra. Re­sultatet blev 87 poäng av 100 möjliga. Därmed blev jag 1:e pristagare i statsprisskjutningen och erövrade vandringspriset för alltid. För erövring krävdes tre inteckningar.

 


Några polisprotokoll från byggtiden

Olyckan vid bron - Protokoll fört vid polisförhör i Slind den 21 oktober 1910

Angående olyckshändelsen vid brobygget över Skellefteå älf av statsbanan Bastuträsk-Skellefteå-Kallholmen den 20 dennes, varvid arbetaren Nils Lindblad från Klutmark föll från byggnadsställning och skadade vänstra armen samt ett par brutna revben. Vittnet Olov Åström från Klutmark, vilken också deltog i arbetet vid olyckstillfället förhördes och berättade följande.

Vi var några man sysselsatta med att riva brädfodringen från betongen i landfästets inre del, omkring tolv meter över marken. Ställningsplan­korna voro utlagda emellan murens sidoväggar. I en av de väggar som var i riktning mot älfen fanns en öppning som dock ej lämpligen kunde avstängas. Lindblad var vid tillfället behjälplig med att lösbryta en upp och ned sittande planka. Plankan hade ett löst fäste som Lindblad missbe­dömde genom att fatta tag med båda händerna och högra foten stödd mot muren. Genom att böja plankan något var avsikten att arbetskamraterna

skulle få tillfälle att med spett bryta den lös. Då emellertid en arbetskam­rat gick händelserna i förväg medelst ett knoster tilldelade plankan ett kraftigt slag från en underliggande ställning. Det förorsakade en skakning i plankan med påföljd att handgreppet lossnade och Lindblad störtade på ett virkesupplag med 11 meters fall. En bidragande orsak till olyckan var att Lindblads handskar blivit slippriga av dåliga väderleksförhållanden och greppet i plankan gled av. Erik Stenlund från Medle och Karl Fors­berg från Klutmark som ingick i arbetslaget förhördes. Båda lämnade samstämmiga uppgifter i likhet med Olov Åström.

 

D. A. Rhodin Järnvägspolis enl uppdrag

Har i dag 24 dennes besökt Lindblad å lasarettet samt överlämnat del av ovanskrivna polisrapporten, som han fann till alla delar vara rätt uppgif­vet.

 

Hästolyckan

Protokoll från polisförhör hållet i Finnfors den 17 juni 1910 Angående olyckshändelsen å landsvägen vid Myrliden den 16:de, hvarvid att åkaren Nilsson från Boden tillhörigt åttaårigt hästkreatur närmare be­stämt "valack" skadades till döds. Förhördes: Karl Löfgren i Finnfors och denne berättade följande.

Nämnde Nilsson hade åtagit sig att från aftagsvägen till kilometern 9 å järnvägslinjen Bastuträsk-Skellefteå-Kallholmen, transportera ett decau­villelokomotiv, en vikt å 5.400 kg. Maskinen var lastad på tvenne efter hvarandra placerade stenlastvagnar. Sex hästar voro spännda framför vagnarna och två på hvardera sidan om loket. Sedan transporten tillryg­galagt cirka 3 km inträffade plötsligt att vägbanan gav vika och högra framhjulet på den bakomvarande vagnen där största tyngden vilade sjönk ner till hjulnavet. Maskinen fick övervikt och rutschade över på den vid sidan gående hästen. Slaget träffade hästens rygg först och sedan trycktes hästen mot marken med ett hårt slag med följd att en del inälvor utträngdes. Hästen måste därför omedelbart avlivas. Johan Johansson i Plan samt den förut nämnde Karl Löfgren hvilka biträtt transporten berättade med överensstämmande uppfattning om händelseförloppet. De ansågo att största orsaken till olyckan var att vägen var för svag till ett så tungt lass. Hästen som nu var i sin krafts ålder och känd som mycket duglig arbetshäst, betingar ett värde af omkring 600 kronor.

Dag som ovan D. A. Rhodin Polisman


Kokrocken

Protokoll från polisförhör hållet i Gråberg den 27 augusti 1910

Angående olyckshändelsen å järnvägslinjen statsbanan Bastuträsk-Skellef­teå-Kallholmen som inträffade vid kilometern 26:700 den 24 dennes, hvarvid ett av hemmansägaren Karl Larsson i Gråberg tillhörigt åtta år gammalt kokreatur som skadats av gruståg måste slaktas.

Arbetarna Tycko Lundmark och Konrad Lundmark från Norsjö, vilka voro i närheten af olycksplatsen förhördes och berättade följande: När gruståget anlände till nämnda plats hade kon vid ett obevakat ögonblick gått upp på järnvägsspåret. Ett upplag af stängselvirke torde ha hindrat utsikten för tågpersonalen att kunna förhindra kollision. Lokpersonalen hade så vitt man kan se med hård inbromsning försökt stanna tåget, som dock misslyckades. Kons bakre del träffades av grusvagnens fotsteg och kastades af spåret med nedannämnda påföljd. Kons ägare Karl Larsson hördes och lämnade följande uppgifter. När Larsson fick kännedom om olyckshändelsen vidtogs omedelbart undersökning om skadans beskaffen­het. Så vitt kunde bedömas var inte skadan allvarlig. Kon kunde emeller­tid gå hem till ägarens ladugård där en mera ingående undersökning gjor­des. Då kunde det upptäckas en svårare skada i huvudet, skada å ryggens bakre del och några knäckta revben. Det förorsakade omedelbar nödslakt. Värdet av kon som snart skulle nedkomma med ett ungdjur betingar ett värde av 130 kronor. Då nu en del av köttet gjorts oanvändbart på grund

av blodsamlingar som uppstått af de hårda törnarna som tillfogats djuret vid olyckan, kan ej värdet å slaktet i sin helhet uppgå till mer än omkring 40 kronor. Banvakt Johansson i Gråberg som varit behjälplig med nötets aflivande och sönderstyckande intygade Larssons riktiga uppgift.

Dag som ovan D. A. Rhodin Jämvägspolis

 

Branden i Bastuträsk

Protokoll från hållet polisförhör i Bastuträsk den 8 september 1910

Angående brandolyckan i Bastuträsk den 2 dennes, hvarvid handlanden A. G. Eriksson tillhöriga gård till grunden nedbrann jämte all i densamma befintliga lösegendom. Handlanden O. Åkesson och kakelugnsmakare V. Hällgren voro de första som kommit till brandstället förhördes och be­rättade följande:

Omkring klockan halv två, då vi alarmerades och kommo till huset ha­de gårdsfolket i sista ögonblicket lyckats rädda sig endast iförda nattdräk­ter. Dramatik uppstod då elden flammade upp i både nedre och övre vå­ningen. Från övervåningen måste fönstervägen tas, men också en spiral­trappa räddade där sovande människor. Någon tänkbar räddning av lös­egendom var utesluten då den häftiga elden och röken omöjliggjorde ett beträdande av huset.

Då nu en god tillgång till folk strömmade till brandplatsen och ett kraf­tigt eldsläckningsarbete igångsattes kunde man endast med stor möda räd­da de närmast intill liggande husen. Någon klarhet i huru elden kommit lös, har ej kunnat vinnas, men har dock misstankar riktats mot en grupp som varit fientligt sinnade mot Eriksson. Då vissa hotelser fällts mot Eriksson vid flera tillfällen är det nära till hands tro att mordbrand fö­religger.

Ett vittne som var först på brandplatsen uppgav inför polisförhöret att branden börjat i tamburen. Det märkligaste var att tamburdörren var olåst och därför en lätt match för personer med avsikter för mordbrand.

Dag som ovan D. A. Rhodin Järnvägspolis

 

Rånarna

Arne Rhodin

 

Banvakten Oskar Johansson var en gentleman med "Strasbourgmusta­scher" och "bockskägg". Denne gladlynte och vältalige man reste mycket mellan Krångfors och Skellefteå. Vid ett tillfälle när han befann sig i väntsalen på stationen i Skellefteå inträffade något som kunde ha slutat il­la. Två pratsamma herrar kom och presenterade sig som suparkompisar från Abisko, där Oskar tidigare tjänstgjort som banvakt. Men Oskar, som varit medlem i Blåbandsföreningen från barndomen, hade absolut inte deltagit i några suparorgier. Han tyckte i alla fall det var intressant att tala med järnvägare norrifrån och hakade på resonemanget.

 

Handgemäng

Efter en stund började Oskar förstå att kamratskapet inte var så helhjärtat. Han togs nämligen bryskt in på stationens toalett. Där blev det handge­mäng, eftersom Oskar vägrade att dricka sprit som "fyllisarna" hade med sig. Främlingarnas syfte var att Oskar skulle dricka sig redlös och sedan skulle det bli en enkel match att råna honom. Fyllisarna ville också ha ett erkännande om att han varit tillsammans med dem på spritfester. Oskar påstod dock säkert att han "aldrig sett så fula ögon och särskilt då i deras skalle". Främlingarna tog både krafttag i hans rockkrage och ett stryp­grepp. Oskar lyckades i alla fall ropa på hjälp, varvid tillskyndande per­soner kom och skrämde rånarna på flykten. Banvakten från Krångfors kom undan incidenten med blåmärken på hals och kropp.

 

 

Till startsidan