Byahuset & föreningen

Krångfors - Forsbacka bya- och

bönhusförening

Byahuset


Skolan / Bönhuset kallas numera Byahuset och drivs av Krångfors-Forsbacka Bönhus- och Bya-förening.

Byahuset används förr olika arrangemang  som till exempel möten, kurser, familjeträffar, byafester och gudstjänster.Föreningen

Alla som känner anknytning till byarna kan bli medlemmar, det kostar 200 kr (2018). Bor du inte här men har anknytning till

byarna kan du vara stödmedlem och då kostar det 100 kr (2018). Medlemmsavgiften sätts in på pg 89 83 93-4, märk insättningen med medlemmsavgift och ev namn så att kassören vet vad summan som sätts in är för någonting.

Byns bagarstuga, invigd 1984, ligger bredvid byahuset och är periodvis flitigt använd.  Vintertid är bagarstugan inte i bruk. För att kunna hyra bagarstugan måste du vara medlem i Byaföreningen. Ved till bakning får man hålla själv.

Ring Gunilla Forssell 0910-58 33 11 eller 070-284 81 61 om du vill boka lokal eller få mer info.


Om man vill hyra byahuset kostar det 100 kr för medlemmar och 200 kr för övriga.

Ring Gunilla Forssell 0910-58 33 11 eller

070-284 81 61 om du vill boka lokal eller mer info.