Kraftverksbyggnation i Krångfors del 2, utbyggnaden 1997

Bilderna är många och kan göra sidan seg om du inte har en snabb uppkoppling. Därför är de ganska små men om du klickar på dem kommer en större version. Då får du backa tillbaka till denna sida med bakåtknappen i din webbläsare.

Bilder från när kraftverket kom till 1926-28 finns på här, och från senaste utbyggnaden 2013‑15 preliminärt här (under uppbyggnad).

På sidan om kraftverket i Krångforsboken finns mer information runt själva bygget.
På sidan Gamla bilder finns fler bilder från Krångfors och Forsbacka.
Om du hittat hit via en sökmotor, klicka här så kommer du till startsidan.

Kraftstationen har byggts ut flera gånger, bl.a. med höjning av dammen sex meter 1946-48, då en andra generator sattes in, och 1973 då en tredje generator sattes in. 1997 var det dags igen, då utloppstunneln från de första turbinerna var för trång. Här ses tunnelns utlopp till vänster i bild innan arbetena startade våren 1997.

Pålning för fångdammen påbörjad.

Timmerrännan finns kvar.

Fångdammens metalldel klar (inte trästockar som 1926)!

Förstärkning av fångdammen med grus.

Efter länspumpning börjar den gamla tunneln synas.

Även detta år var vårfloden imponerande. Gamla bron ännu kvar, man ser hur den höjts i etapper.

Ska fångdammen hålla?

Människan är liten ...

... men maskinerna jobbar dygnet runt.

Tunneln är vidgad och sprängstenen bortforslad, bättre avflöde ger mer elektricitet.

Tunnelväggarna kläs med betong.

Vattnet påsläppt igen, fångdammen borttagen.

Och på ytan ser det ut ungefär som innan det stora projektet.

Text och färgbilder © Ulf Torstensson.

Bilder från senaste utbyggnaden 2013-15 kommer snart här.

Om du hittat hit via en sökmotor, klicka här så kommer du till Krångfors-Forsbackas startsida.