Sida 3 om kraftverksbyggnationerna i Krångfors 2013-15.

Bilderna är många och kan göra sidan seg om du inte har en snabb uppkoppling. Därför är de ganska små men om du klickar på dem kommer en större version. Då får du backa tillbaka till denna sida med bakåtknappen i din webbläsare.

Bilder från när kraftverket kom till 1926-28 finns här, och från utbyggnaden 1997 här.

På sidan om kraftverket i Krångforsboken finns mer information runt det ursprungliga bygget.
På sidan Gamla bilder finns fler bilder från Krångfors och Forsbacka.
Om du hittat hit via en sökmotor, klicka här så kommer du till startsidan.

Redan sommaren 2012 syntes att något var på gång, då man förstärkte dammen med grova stenar.

I maj 2013 började man montera en byggkran bredvid kraftverket. 

I juni informerade Martin Johansson, Skellefteå kraft, om planerna att renovera det norra utskovet. Den norra sektorluckan i dammen ska bytas ut helt mot en segmentlucka (mer info på Wikipedia) samtidigt som man sänker dammens lägsta utlopp 3 m för att kunna släppa iväg stora mängder vatten eftersom man väntar sig ett ökat framtida flöde och inte vill riskera att dammen svämmar över. Man bygger också en servicebro framför dammen för att underlätta underhåll av luckorna. Arbetet skulle påbörjas sommaren 2013 och beräknades vara klart i april 2014, innan vårfloden. Det senare höll dock inte då man mötte oväntade hinder under vattnet framför sektorluckan.

 

2013-11-03 har man påbörjat bygge av överströmningsskydd mot norra kanten, och jobbar intensivt uppe på dammens krön, där man påbörjat en provisorisk avstängning för att kunna ta bort själva sektorluckan.

 

I maj 2014 är överströmningsskyddet klart till vårfloden, men problem uppe vid luckan har gjort att man inte ens kunnat börja ta bort den, än mindre byta ut den som planerat.

Men vid midsommar har man, efter att ha delat den i mindre delar, fått bort den gamla sektorluckan från 1928. En sektorlucka sänks nedåt så att vattnet rinner över den.

Här ser man den provisoriska avstängningen efter att sektorluckan lyfts bort 2014-06-28.

Närbild på avstängningen, även kallad sättavstängning, som består av stående I-balkar och mellan dem liggande korta bitar av träplankor, som sväller i vatten och tätar effektivt (fast man måste ändå ha en pump för att suga bort läckvatten).

Avstängningen sedd uppifrån dammen sommaren 2014. Man har här byggt pelare för att lägga servicebron på, den finns redan här över lucka 1 (bakom avstängningen). Till höger syns den gamla gångbron framför lucka 2, som ska ersättas av en betydligt kraftigare konstruktion.

Så tar man bort det gamla skibordet ("rutschkanan för vattnet) i utskovet 2014-07-04 eftersom målet är att sänka hela utloppet 3 m.

2014-07-22. Här har man sågat loss två sektioner. Man ser att dammen är konstruerad som ett fackverk med lodräta stödpelare.

Arbetet sett lite längre nerifrån 2014-08-06. Man släpper förbi ganska mycket vatten genom lucka 3 trots att det är mitt i sommaren.

Nu är hela skibordet borta och man har börjat sänka hela utskovet 2014-09-10. Det igengjutna runda före detta hålet till höger i bilden är förresten det som finns kvar av den gamla timmerrännan, där man tidigare släppte flottningstimmer förbi forsen (flottningen upphörde i Skellefte älv 1970).

2014-10-15 håller man på och gjuter det nya skibordet, samtidigt som man fortfarande jobbar med att kapa ner på höjden bakom.

Uppe på dammen jobbas det också med servicebron, pelare ska gjutas framför dammen av dykare, men det har varit svårare att dokumentera på bild.

2015-01-14 är det hektisk aktivitet, jobbet sköts i stort sett dygnet runt. Man gjuter nu förstärkningar på sidorna där den nya luckan ska fästas med ett gigantiskt lager på varje sida.

Kvällsjobb med gjutning 2015-01-28. När dammen byggdes 1926-28 fick man köra betongen för hand, i bästa fall på vagn på räls, se bilder på sidan Gamla bilder. Nu har man bättre utrustning och betongen pumpas upp från bilen.

 

Här ser man den nya sidoväggen mot norr med det stora lagret i mitten 2015-02-18.

 

2015-03-07 är luckarmarna monterade, nu väntar man på luckan som ska komma i två delar och monteras ihop på plats. Det är en kamp om tiden, den nya luckan ska enligt tidsplanen vara klar att använda den 15 april. Vårflödena har börjat mellan den 20 april och 8 maj de senaste sju åren, i fjol redan 21 april. Kulmen brukar nås efter en vecka, och då gäller det att kunna släppa förbi det vatten som inte kan gå genom turbinerna.

 

Här lyfts den övre delen av segmentluckan på plats med en gigantisk kran 2015-03-11. Den nedre delen lyftes på plats tidigare samma dag.

Luckan nästan på plats. Man ser hur stor den är med människorna som jämförelse. En segmentlucka lyfts uppåt och släpper genom vattnet på undersidan (som de två andra luckorna på denna damm, inte som den gamla sektorluckan som släppte vattnet över luckan genom att den sänktes ned).

Och dagen efter kommer rörbalken på plats. I den ska man fästa den hydraulcylinder som används när luckan ska lyftas (på de äldre luckorna använder man en kuggmekanism).

2015-04-15, dagen D, fattas fortfarande några detaljer, bland annat måste övre delen av överströmningsskyddet (som skulle ha varit i vägen för bygget tidigare) gjutas, så några ställningar finns kvar. Men rörbalken är på plats och man har kunnat testa att lyfta luckan som dock inte är helt tät än.

2015-05-04 är sista gjutformen riven och byggnadsställningarna på väg bort, snart fritt fram för vårfloden ...

... och så är flödet igång. Nu återstår bara servicebron som ska göras klar över luckorna
2 och 3.

2015-06-04 monterar man ner den stora byggkranen, och servicebron över lucka 3 lyfts på plats av en mindre kran. Den lilla kranen till vä på förra bilden är redan bortplockad.

2015-06-12 är det dags att plocka upp flottarna och båten som använts av dykarna som rensat på damm-sidan av luckorna för att möjliggöra gjutning bland annat av fundament till servicebron. Bron är klar framför den nya luckan och framför de två äldre luckorna har man lagt ut bottenplattor och armering så att betongbilen snart kan komma.

En vecka senare jobbar man med att gjuta färdigt bron.

Så här såg den dåvarande gångbron framför luckorna ut 2014-08-06. Man ser avstängningen till vänster vid lucka 1 och gjutformar för den bredare bron till höger i bild.

Efter upprustningen ser man att servicebron är betydligt kraftigare.

En annan bild av den tidigare smala gångbron ovanför luckorna (2012) (delförstoring av första bilden i denna bildserie) ...

... att jämföra med den nya breda och starka servicebron. Man kan nu köra ut med kranbil och liknande vid framtida underhåll av luckorna.

2015-09-17 gjordes ett stort test av dammluckorna som får bli avslutningen på denna dokumentation. Det finns även en kort film som visar att överströmningsskydden nog kan vara bra att ha (detta var bara en öppen lucka av tre möjliga).

Tack Kristina Forssell för slutbild och film.

Text och bild © Ulf Torstensson.

Bilder från utbyggnaden 1997 finns här och från 1926-28 här.

 

Om du hittat hit via en sökmotor, klicka här så kommer du till Krångfors-Forsbackas startsida.