Till umu.se

Institutionen för språkstudier

Kulturgräns norr - syntes

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Kulturgräns norr pågick mellan 1996 och 2005. Projektledaren Lars-Erik Edlunds sammanfattande diskussion slutförs under 2007-2009.

I forskningsprogrammet Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum, som finansierats av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond under åren 1996-2005, är basbegreppet gräns. Dels granskas kulturgränser som utgör sega, tidsmässigt djupt förankrade strukturer inom ett geografiskt rum, dels krafter som på olika sätt sveper fram över rummet och ibland förmår utradera en kulturgräns, men ibland lämnar en gammal gräns helt orubbad. Programmet har samlat forskare från åtta ämnen vid främst Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projektledaren Lars-Erik Edlunds sammanfattande diskussion slutförs under 2007-2009.

Projekttitel

Kulturgräns norr: förändringsprocesser i tid och rum Syntes

Projektstatus

Avslutat

Ämnesområden

Historia, Etnologi, Nordiska språk