Traversen

Vi kom över ett par fotografier av Lilly Gustafsson, Skellefteå, som uppgavs vara från bygget av Krångfors kraftstation, men det var svårt att vara säker på var bilderna var tagna, och vad det var för en konstruktion:

I nederkanten anas en grop som kan vara tänkt att placera turbinen i, men inte så mycket omgivning att man kunde placera bilden efter den.

Var det en broöverbyggnad eller kanske en travers?
Ledtråden blev skylten på konstruktionen som kunde läsas på originalbilden:
"HALMSTADS nya VERKSTADS AB 1927 45000 kg No 44352"

Vid ett studiebesök inne i kraftstationen kunde konstateras att jo, det är en travers, och den sitter kvar där uppe under taket.

 

Tillbaka till sidan om Kraftverksbygge

Till Krångfors startsida