Bilder från förr

Krångfors - Forsbacka bya- och

bönhusförening