Fasadrenovering 2022

Krångfors - Forsbacka bya- och

bönhusförening

Fasadrenovering på byagården 2022


Efter att den gamla fasaden någon gång på 80-talet målats med fel färg över den gamla faluröda färgen hade fasadbeklädnaden farit illa och var i behov av byte. Detta var redan tänkt att påbörjas 2019 men då kom covidpandemin vilket gjorde att renoveringen fick skjutas upp. Då priserna på virket hade stigit kraftigt sedan första bidragsansökan som gjordes för bygdemedel hos länsstyrelsen fick vi ansöka om ytterligare ett nytt bidrag från bygdemedlen vilket vi blev beviljade. Sedan var det bara att beställa panel men det var inte så enkelt då det är stor efterfrågan på den panel som behövdes. Men nu är arbetet i gång och man har påbörjat med byte av framsidan och tanken är att fortsätta med västra kortsidan. 

All panel och ribb målas med falurödfärg innan den sätts upp. Se bildspelet nedan.

 

Rivning
Rivning
Panelrivning och förberedelser
Panel framsida
Panel framsida
Uppsättning av ny panel
panel framsida
panel framsida
Uppsättning av ribb
Måleriet
Måleriet
Målning av panel och ribb
Ny panel
Ny panel
Framsidan har fått ny panel
Fönsterfoder
Fönsterfoder
Detaljer runt fönstren
Fönsterskrapning
Fönsterskrapning
Även fönstren får en ansiktslyftning
västra gaveln
västra gaveln
Västra gaveln är snart färdigpanelad