Krångfors - Forsbacka bya- och

bönhusförening

Fasadrenovering på Byagården 2022


Efter att den gamla fasaden någon gång på 80-talet målats med fel färg över den gamla falu rödfärden hade fasadbeklädnaden farit illa och var i behov av byte. Detta var redan tänkts att påbörjas 2019 men då kom covidpandemin vilket gjorde att renoveringen fick skjutas upp. Då priserna på virkte hade stigit kraftigt sedan första bidragsansökan som gjordes för bygdemedel hos länstyrelsen fick vi ansöka om ytterligare ett nytt bidrag från bygdemedlen vilket vi blev beviljade. Sedan var det bara att betälla panel men det var inte så enkelt då det är stor efterfrågan på den panel som behövdes. Men nu är arbetet i gång och man har påbörjat med byte av framsidan och tanken är att fortsätta med västra kortsidan. 

All panel och ribb målas med falurödfärg innan den sätts upp.

 

IMG_20220714_174720[1]
IMG_20220714_174720[1]
Panelrivning och förberedelser
IMG_20220729_145606[1]
IMG_20220729_145606[1]
Uppsättning av ny panel
IMG_20220731_144902[1]
IMG_20220731_144902[1]
Uppsättning av ribb
IMG_20220716_150956[1]
IMG_20220716_150956[1]
Målning av panel och ribb