Historik

Krångfors bönhus och byaförening

Krångfors-Forsbacka-Slut
Byaboken utgiven 1992 beskriver byarnas historia och nutid, och fick fina recensioner för sina välskrivna texter – döm själv. Innehållsrubriker med hyperlänkar (blå text) kan läsas på hemsidan. Inte minst D.A. Rhodins dagbok från tiden som järnvägspolis är en pärla!


I boken finns också en fullständig förteckning över fastigheterna i Krångfors, Forsbacka och Slut med foto (1989) och historik om vilka som bott där.


 

Innehållsförteckning

 


Förord.............................................. 7


Strövtåg i hembygden........................ 9


En biltur i hembygden........................ 11


Nybyggarna (delvis modifierad) ............. 14


Fisket............................................... 16


Raset i forsen................................... 22


Jakt.................................................. 23


Livet på landet.................................. 28


Gästgivarna...................................... 34


Den kusliga färden............................ 38


Kvinnan – byns ryggrad..................... 39


Barnmorskan.................................... 43


På landsvägen................................... 47


Järnvägen......................................... 52


D.A. Rhodins dagbok........................ 61


Rånarna........................................... 76


Post och telefon................................ 77


Gruvan............................................. 79


Krångfors vattensåg.......................... 84


Flottare med färg.............................. 93


Smedjan........................................... 95


Kraftstationen................................... 97


Beredskapstiden................................ 110


Skolan.............................................. 112


Glimtar från majstämmorna................ 118


Affärslivet........................................ 121


Prins-Jonk........................................ 129


N'Danielannersa............................... 135


Några personligheter......................... 138


Det andliga livet................................ 141


Festligheter....................................... 147


Sport och fritid.................................. 151


Byaföreningen.................................. 159


Folkmålshistorier............................... 161


Den omständliga slakten.................... 162


Minnen från Krångfors...................... 163


Skrock.............................................. 165


Ladugårdsbranden............................. 165


Fastigheter i Krångfors...................... 166


Fastigheter i Forsbacka...................... 200


Fastigheter i Slut............................... 221


Dahl................................................. 232


Källor............................................... 234


Fotografer........................................ 235