Byarna Krångfors, Forsbacka och Slut

Krångfors bönhus och byaförening

Krångfors-Forsbacka-Slut


Byarna Krångfors och ForsbackaByarna Krångfors och Forsbacka ligger ca 25 km väster om Skellefteå. Det är en gammal jordbruks- och fiske-bygd (här fanns gott om lax i älven). Namnet Krångfors kommer av den ”krånga” = slingriga, smala fors som fanns här innan man dämde upp älven 1925-28 (se även en text av Ulf Lundström). Den första bron, en enkel vidjebro, över Skellefteälven fanns här (tidigast dokumenterad 1609) genom att älven var så smal just vid forsen. Mer historik finns i ett par böcker av Ulf Lundström, som gett oss tillstånd att publicera några utdrag.Frimärke poststämplat

Frimärke poststämplat

i Krångfors, som hade

eget postkontor i järn-

vägsstationen 

Bynarna hade genom tillkomsten av järnvägen och kraftverket i början av 1900-talet en blomstringsperiod. Skolan, där barnen en period fick gå i skift för att rymmas, är numera byahus och idag är det mer stillsamt här som i så många byar utanför centralorten.


När man passerat Medleheden och svänger ner mot Skellefteälven kommer man först till Forsbacka, som är byn norr om älven. Här startar också Nasaleden, en vandringsled efter gamla vägen till silvergruvan i Nasafjäll. Efter att ha passerat den nya bron över älven, strax nedanför kraftstationen, kommer man upp till Krångfors, som genom  järnvägsstation, poststation och kraftstation är den mer kända av byarna (alla järnvägsstationer och större kraftverk fanns med i gamla skolatlasen).


Morgondimma nedströms kraftstationen

Vägen mellan Krångfors-Forsbacka och Skellefteå markerad med grön färg.


Du kan också se en mer detaljerad karta via Eniro eller en info-skylt om byn gjord av Guldriket 2003.


På vår hemsida vill vi presentera byn och dess sevärdheter. Byaboken, utgiven 1992, räknas till en av de mest välskrivna, mycket genom dess redaktör Lars Westerlund. I Byahuset försiggår en del aktiviteter, både kyrkliga och andra, och den kan hyras till fest eller annat. Vattensågen från 1890-talet renoverades med början 2006. Och skulle vara ”sågbar” igen sommaren 2008, men så är tyvärr inte fallet då projektet aldrig blev avslutat. Men självklart kan man besöka sågen men någon sågning går inte att genomföra.